>Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO (učebnice) / 3. vyd.

Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO (učebnice) / 3. vyd.

Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Mgr. Jakub Haluza, PhDr. Stanislav Rubáš

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a právo.

SKLADOM > 100 ks
Viac informácií

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a právo.

Tématické celky Občanské právo, Rodinné právo a Obchodní právo jsou aktualizovány podle Nového občanského zákoníku a Zákoníku o obchodních korporacích.


Výuka pokrývá tato témata:

1. Právo a jeho historický vývoj: Vznik a prameny práva / Definování pojmu "zákon" a "právo" / Přehled historického vývoje práva / Právní systémy

2. Právní normy: Struktura, druhy a klasifikace právních norem / Právní vztahy, skutečnosti a úkony / Demokratický a právní stát

3. Ústavní právo: Ústava ČR / Moc zákonodárná, výkonná a soudní / Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky / Územní samospráva

4. Občanské právo: Subjekty občanského práva / Občanskoprávní vztahy / Smluvní vztahy v občanské právu, odpovědnost za škodu / Dědické právo / Funkce notářství

5. Rodinné právo: Rodina / Manželství / Formy sňatku a registrované partnerství / Vztahy mezi rodiči a dětmi / Náhradní rodinná péče

6. Pracovní právo: Vymezení pojmu, vznik a zánik pracovního poměru, převedení na jinou práci / Zaměstnávání žen a mladistvých a osob se zdravotním postižením / Mzda  / Dovolená

7. Obchodní právo: Právní normy upravující podnikání / Obchodní rejstřík / Obecná charakteristika obchodních společností / Typy obchodních společností / Obchodní závazkové vztahy

8. Živnostenské právo: Právní podmínky pro podnikání fyzických osob / Druhy živností / Živnostenský rejstřík

9. Trestní právo: Vymezení pojmů a dělení trestního práva / Trestní právo hmotné / Trestní sankce / Trestní právo procesní – trestní řízení

10. Lidská práva a svobody: Práva a svobody člověka / Ochrana lidských práv / Veřejný ochránce práv – ombudsman / Instituce zabývající se sledováním a ochranou lidských práv

11. Moje právní povědomí – závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté problémy a situace, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Pasáže této kapitoly slouží jednak k zamyšlení se nad možnými situacemi; vyučující může nad jednotlivými uvedenými případy dále diskutovat se studenty.


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie práva. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Právo ze vzdělávacího programu RVP – Občanský a společenskovědní základ.


Doložka MŠMT
Schválilo MŠMT č. j. MSMT-23941/2015-28 dne 4. května 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro oblast Společenskovědní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.

Parametry
Autor: Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Mgr. Jakub Haluza, PhDr. Stanislav Rubáš
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 31.8.2019
Formát: A4
ISBN: 978-80-7402-297-5
Jazyk: Český
Počet stran: 116
Vazba: Brožovaná
Vydání: 3
AutorIng. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Mgr. Jakub Haluza, PhDr. Stanislav Rubáš
BarevnostBarevná
Datum vydání31.8.2019
FormátA4
ISBN978-80-7402-297-5
JazykČeský
Počet stran116
VazbaBrožovaná
Vydání3
Na stiahnutie

Ostatní s tímto titulem také koupili

Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"2","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te povolenie na vykonanie po\u017eadovanej oper\u00e1cie. Overte \u010di je va\u0161a prihl\u00e1senia st\u00e1le akt\u00edvny a svoje pr\u00edstupov\u00e9 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"\u00c1no","ne":"Nie","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"\u010eal\u0161\u00ed","hledat":"h\u013eada\u0165"}
https://computermedia.sk/
https://computermedia.sk/obcansky-a-spolecenskovedni-zaklad-pravo-3-vyd?h=
Počas minút dôjde k vášmu automatickému odhlásenie zo systému. Potrebujete viac času?
Z dôvodu dlho trvajúcej nečinnosti ste bol automaticky odhlásený zo systému
Registrácia nového užívateľa