Bankovnictví (Základy bankovnictví)

Ing. Alena Lochmannová, MBA

Učebnice věnující se problematice bankovnictví, podstatě, významu a užití peněz, charakteristice bankovních a finančních produktů; věnuje se rovněž i oblasti pojišťovnictví. Objasňuje význam a úlohu mezinárodních bankovních institucí. Studijní materiál je vhodný např. pro školy s RVP:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/02 Obchodní akademie

68–43-M/01 Veřejnosprávní činnost

65-42-M/02 Cestovní ruch apod.

ďalšie informácie
Je nám líto, ale produkt je dočasně nedostupný.

Ze stejné kategorie

Učebnice Bankovnictví (Základy bankovnictví) poskytuje čtenáři úvodní vhled do poměrně spletité problematiky bankovnictví jakožto specifického ekonomického oboru. Pozornost je věnována historii i současnosti bank i fungování bankovního systému, představena je rovněž měnová teorie a politika. Velký prostor v knize dostávají často skloňované pojmy peníze a úrok. Pamatováno je rovněž na objasnění podstaty a charakteristiky bankovních a finančních produktů a také na oblast pojišťovnictví. Publikace se také věnuje nezřídka opomíjené či pouze okrajově zmiňované problematice mezinárodního bankovnictví.


Výuka pokrývá tato témata:

1. Banky a bankovní systém: Historie vzniku bankovnictví / Peníze / Banka a bankovní systém / Funkce bank / Druhy bank / Princip hospodaření banky
2. Měnová teorie a politika: Poptávka po penězích / Nabídka peněz / Rovnováha na trhu peněz / Inflace / Měnová politika a její nástroje
3. Peníze a úrok: Emise a oběh peněz / Peněžní zásoba a peněžní agregáty / Měnová unie / Úroková míra
4. Struktura bankovního systému; charakter bankovního systému v České republice: Struktura a modely bankovního systému / Počátky bankovnictví na našem území / Vývoj bankovnictví u nás od roku 1990 po současnost
5. Centrální bankovnictví: Centrální banka, její postavení a cíle / Funkce a úloha centrální banky / Nástroje centrální banky / Nezávislost centrální banky / Česká národní banka 
6. Obchodní bankovnictví: Podstata obchodní banky / Činnosti obchodní banky / Hospodaření obchodní banky / Druhy rizik a řízení rizik
7. Bankovní produkty: Charakteristika bankovních produktů / Základní členění bankovních produktů / Úvěrové bankovní produkty / Vkladové bankovní produkty / Platebně zúčtovací bankovní produkty
8. Finanční a pojistné trhy:  Finanční systém a finanční trhy / Charakteristika a rozdělení finančních trhů / Peněžní trh / Kapitálový trh / Trhy s cizími měnami / Trhy drahých kovů / Burzovní trh / Pojistný trh a pojišťovnictví
9. Mezinárodní bankovnictví: Mezinárodní měnový systém / Měnové kurzy / Mezinárodní platební styk / Mezinárodní měnový fond / Světová banka / Evropská měnová unie


Učivo témat je doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z oblasti bankovnictví a dalších souvisejících oborů.


Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti žáka/studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice je vhodná pro výuku problematiky základů bankovnictví, a to pro školy se studijními obory: Bankovnictví,  Ekonomika a podnikání; Management; Ekonomika a management; Obchod a podnikání; Personální management; Personální práce; Personální řízení; Logistické a finanční služby apod.


Publikace je celobarevná; ve špičkové kvalitě grafického zpracování a tisku.

Autor: Ing. Alena Lochmannová, MBA
Barevnost: Barevná
Datový nosič: Nie
Datum vydání: 6.9.2018
Formát: A4
Počet stran: 112
Vazba: Brožovaná
Vydání: 1
Soubory ke stažení
Bankovnictví (Základy bankovnictví) | computermedia.sk
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"2","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te povolenie na vykonanie po\u017eadovanej oper\u00e1cie. Overte \u010di je va\u0161a prihl\u00e1senia st\u00e1le akt\u00edvny a svoje pr\u00edstupov\u00e9 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"\u00c1no","ne":"Nie","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zmeny sa neulo\u017eili. Opravte pros\u00edm vyzna\u010denej chyby a sk\u00faste znova.","dalsi":"\u010eal\u0161\u00ed","hledat":"h\u013eada\u0165","odpocet_den":"dni","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sec","odpocet_konec":"Akcia u\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.sk/
https://computermedia.sk/bankovnictvi-zaklady-bankovnictvi?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Počas minút dôjde k vášmu automatickému odhlásenie zo systému. Potrebujete viac času?
Z dôvodu dlho trvajúcej nečinnosti ste bol automaticky odhlásený zo systému
Zabudli ste heslo?

Nemáte ešte účet?

Registujte sa

Chcem sa registrovať!