Učebnice pro výuku předmětu Veřejnosprávní činnost. Studijní materiál je vhodný např. pro školy s RVP:

68–43-M/01 Veřejnosprávní činnost
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
63-41-M/02 Obchodní akademie, apod.

ďalšie informácie
Je nám líto, ale produkt je dočasně nedostupný.
Záruka: 24 měsíců

Ostatné s týmto titulom tiež kúpili

Druhé aktualizované vydání – září 2020.

Publikace se věnuje tematickým celkům obecného vymezení veřejné správy a správní vědy, realizaci činnosti veřejné správy a zachovávání zákonnosti při jejím výkonu. Dále v ní naleznete kapitoly týkající se vnitřní a živnostenské správy, správy zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, kultury i bezpečnostní správy ČR.

Učebnice je určena žákům středních odborných škol a obchodních akademií, studentům vyšších odborných a vysokých škol, ale také čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti, kteří mají zájem získat nové znalosti či si aktualizovat ty dosavadní z oblasti správního práva a veřejné správy.


Výuka pokrývá tato témata:
1. Veřejná správa a správní věda: Základní vymezení práva / Pojmové vymezení práva / Členění správního práva / Prameny správního práva / Správní řízení / Pojmové vymezení veřejné správy / Zrod státu a vývoj veřejné správy / Historie veřejné správy v českých zemích / Vztah veřejné správy k moci zákonodárné a soudní
2. Realizace činnosti veřejné správy: Subjekty veřejné správy / Vykonavatelé veřejné správy / Státní správa / Samospráva / Cíle a metody působení veřejné správy / Formy realizace veřejné správy / Informativní a normativní správní akty / Dohody správně právního charakteru / Faktické úkony s přímými právními důsledky
3. Záruky zákonnosti ve veřejné správě: Zákonnost ve veřejné správě / Právní záruky zákonnosti / Právo na přístup k informacím / Odpovědnost za porušování právní povinnosti / Přímé donucení ke splnění právních povinností / Nečinnost ve veřejné správě / Petice a stížnosti
4. Vnitřní správa: Vymezení pojmu vnitřní správa / Organizace vnitřní správy / Prameny práva vnitřní správy / Matriky / Evidence obyvatel a trvalý pobyt / Občanský průkaz / Cestovní doklady / Pobyt cizinců na území ČR / Nabývání a pozbývání státního občanství / Realizace práva shromažďovacího a sdružovacího / Státní symboly ČR / Archivnictví
5. Živnostenská správa: Organizace a výkon živnostenské správy / Správní orgány působící v oblasti živnostenské správy / Podmínky provozování živnosti / Rozdělení živností / Vznik, rozsah a zánik živnostenského oprávnění / Živnostenský rejstřík / Kontrola na úseku živnostenské správy
6. Správa zaměstnanosti: Organizace správy zaměstnanosti / Správní orgány působící v oblasti správy zaměstnanosti / Zprostředkování zaměstnání / Podpora v nezaměstnanosti / Rekvalifikace / Povinnosti zaměstnavatelů / Kontrola na úseku zaměstnanosti
7. Správa sociálního zabezpečení: Sociální zabezpečení z historického pohledu / Sociální zabezpečení v sociálním systému / Orgány správy sociálního zabezpečení / Pilíře sociálního zabezpečení v ČR
8. Správa zdravotnictví: Právní prameny upravující oblast správy zdravotnictví / Orgány správy zdravotnictví / Zdravotní péče / Soustava zdravotnických zařízení / Zdravotničtí pracovníci / Veřejné zdraví a jeho ochrana / Veřejné zdravotní pojištění / Zdravotní pojišťovny
9. Správa školství: Postavení a význam školství ve společnosti / Právní prameny upravující oblast školství / Orgány státní správy a samosprávy ve školství / Charakter vzdělávacího systému v ČR
10. Správa kultury: Definice kultury / Systém kultury / Právní úprava správy kultury / Organizace správy kultury / Knihovny / Muzea a galerie / Kulturní památky / Periodický tisk a neperiodické publikace / Provozování rozhlasového a televizního vysílání / Správa církví
11. Bezpečnostní správa státu: Základní pojmy z oblasti bezpečnosti státu / Právní úprava správy bezpečnosti / Organizace policejní správy a správy obrany státu / Policie České republiky / Obecní policie / Ozbrojené síly České republiky / Obrana České republiky / Armáda České republiky / Branná povinnost / Civilní ochrana ČR


 

Z rovnakej kategórie

Autor: Ing. Alena Lochmannová, MBA
Barevnost: Barevná
Datový nosič: Nie
Datum vydání: 25.9.2020
Formát: A4
ISBN: 978-80-7402-417-7
Jazyk: Český
Počet stran: 116
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Vydání: 2
Ověřujeme pravost spotřebitelských recenzí. Recenze pochází pouze od zákazníků, kteří jsou registrováni, produkt zakoupili a u kterých je známá identita minimálně v rozsahu e-mailové adresy.
Veřejná správa (2. vyd) | computermedia.sk
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"2","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te povolenie na vykonanie po\u017eadovanej oper\u00e1cie. Overte \u010di je va\u0161a prihl\u00e1senia st\u00e1le akt\u00edvny a svoje pr\u00edstupov\u00e9 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"\u00c1no","ne":"Nie","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zmeny sa neulo\u017eili. Opravte pros\u00edm vyzna\u010denej chyby a sk\u00faste znova.","dalsi":"\u010eal\u0161\u00ed","hledat":"h\u013eada\u0165","odpocet_den":"dni","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sec","odpocet_konec":"Akcia u\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.sk/
https://computermedia.sk/verejna-sprava-2-vyd?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Počas minút dôjde k vášmu automatickému odhlásenie zo systému. Potrebujete viac času?
Z dôvodu dlho trvajúcej nečinnosti ste bol automaticky odhlásený zo systému
Zabudli ste heslo?

Nemáte ešte účet?

Registujte sa

Chcem sa registrovať!