Anglická gramatika

Eva Tinková

Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“.
ďalšie informácie
SKLADOM > 10 ks
Záruka: 24 měsíců, Výrobce / značka: Computer Media

Ostatné s týmto titulom tiež kúpili

Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“. Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První a zároveň největší část, morfologie, se věnuje jednotlivým slovním druhům. Druhá, menší část, rozebírá hlavní otázky týkající se syntaxe. Třetí část pak tvoří přílohy, v nichž jsou uvedeny nejčastější slovesné a předložkové vazby a nepravidelná slovesa.

Publikace se snaží maximálně využít srovnávací metody, porovnává tedy především rozdílné použití jednotlivých gramatických jevů v angličtině. Nezapomíná však ani uvádět tyto jevy do protikladu s češtinou.

Tento průvodce je tak určen všem, kdo si chtějí dosavadní znalosti anglické gramatiky utřídit a zároveň prohloubit.

Z rovnakej kategórie

Autor: Eva Tinková
Barevnost: Dvoubarevná
Datový nosič: Nie
Datum vydání: 1.4.2016
Formát: 16 × 22,5 cm
ISBN: 978-80-7402-254-8
Počet stran: 270
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Vydání: 1
Morfologie ..........................................................................................................7
Podstatná jména ......................................................................................................................8
Množné číslo podstatných jmen ..........................................................................................8
Kategorie počitatelnosti .....................................................................................................18
Kategorie určenosti (člen) ..................................................................................................26
Kategorie pádu ..................................................................................................................44
Kategorie rodu ...................................................................................................................52
Přídavná jména ......................................................................................................................55
Typy přídavných jmen ........................................................................................................55
Použití přídavných jmen .....................................................................................................62
Řazení více přídavných jmen .............................................................................................64
Stupňování přídavných jmen .............................................................................................65
Zájmena ..................................................................................................................................70
Zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná ............................................................................70
Zájmena tázací ...................................................................................................................75
Zájmena vztažná ................................................................................................................77
Zájmena neurčitá ...............................................................................................................82
Korelativní zájmena ............................................................................................................89
Zástupná zájmena ..............................................................................................................90
Zájmena ukazovací ............................................................................................................94
Číslovky ..................................................................................................................................95
Číslovky základní a řadové.................................................................................................95
Číslovky násobné .............................................................................................................102
Slovesa .................................................................................................................................103
Dělení sloves ....................................................................................................................103
Tázací dovětky .................................................................................................................106
Neurčité slovesné tvary ....................................................................................................109
Slovesný rod – rod trpný .................................................................................................115
Slovesný způsob ..............................................................................................................119
Modální slovesa ..............................................................................................................122
Slovesný čas ....................................................................................................................141
Příslovce ...............................................................................................................................175
Typy příslovcí ...................................................................................................................175
Pozice příslovcí ve větě ....................................................................................................179
Stupňování příslovcí .........................................................................................................183
Příslovce vyjadřující množství ..........................................................................................185
Předložky ..............................................................................................................................188
Použití základních předložek ...........................................................................................189
Vyjádření českých pádů ...................................................................................................197
Spojky ...................................................................................................................................198
Syntax .............................................................................................................201
Slovosled ..............................................................................................................................202
Stavba jednotlivých typů vět ............................................................................................204
Zápor ................................................................................................................................206
Věty vedlejší .........................................................................................................................209
Věty předmětné ................................................................................................................209
Věty podmínkové .............................................................................................................213
Věty časové ......................................................................................................................218
Věty způsobové ...............................................................................................................219
Věty účelové .....................................................................................................................220
Vedlejší věty účinkové ......................................................................................................222
Přílohy .............................................................................................................223
Předpony a přípony .............................................................................................................224
Předpony ..........................................................................................................................224
Přípony .............................................................................................................................228
Nepravidelná slovesa ..........................................................................................................236
Tvary nejčastějších nepravidelných sloves ......................................................................236
Příklady použití nepravidelných sloves ............................................................................240
Neurčité slovesné tvary .......................................................................................................249
Infi nitiv ..............................................................................................................................249
Gerundium .......................................................................................................................252
Infi nitiv i gerundium ..........................................................................................................255
Konjunktiv ........................................................................................................................258
Předložky ..............................................................................................................................259
Podstatné jméno + předložka ..........................................................................................259
Sloveso + předložka ........................................................................................................263
Přídavné jméno + předložka ............................................................................................266
Vícepředložkové vazby ....................................................................................................270
ANGLICKÁ GRAMATIKA
Ověřujeme pravost spotřebitelských recenzí. Recenze pochází pouze od zákazníků, kteří jsou registrováni, produkt zakoupili a u kterých je známá identita minimálně v rozsahu e-mailové adresy.
Anglická gramatika | computermedia.sk
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"2","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te povolenie na vykonanie po\u017eadovanej oper\u00e1cie. Overte \u010di je va\u0161a prihl\u00e1senia st\u00e1le akt\u00edvny a svoje pr\u00edstupov\u00e9 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"\u00c1no","ne":"Nie","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zmeny sa neulo\u017eili. Opravte pros\u00edm vyzna\u010denej chyby a sk\u00faste znova.","dalsi":"\u010eal\u0161\u00ed","hledat":"h\u013eada\u0165","odpocet_den":"dni","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sec","odpocet_konec":"Akcia u\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.sk/
https://computermedia.sk/anglicka-gramatika?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Počas minút dôjde k vášmu automatickému odhlásenie zo systému. Potrebujete viac času?
Z dôvodu dlho trvajúcej nečinnosti ste bol automaticky odhlásený zo systému
Zabudli ste heslo?

Nemáte ešte účet?

Registujte sa

Chcem sa registrovať!